Prosinec 2011

EKO - TERORISMUS...?!

3. prosince 2011 v 14:37 | Jamajka
Radikální ekologická hnutí nejsou již žádnou novinkou. Tyto organizace jsou většinou vytvořeny za účelem ochrany zvířat a životního prostředí před současným konzumním světem, který na životní prostředí nebere příliš velké ohledy, spíše na opak. Za dobu své existence si ekologické organizace vytvořily spoustu způsobů jak týraná zvířata chranit - ničení záznamů z vivisekčních laboratoří, osvobozování zvířat ze zajetí, žhářské útoky na vozidla i budovy organizací týrajících zvířata atd. = PŘÍMÁ AKCE V OBRANĚ PŘÍRODY.
Toho všeho si v USA začala všímat FBI a už v roce 2002 oficilně varovala před hrozbou eko - terorismu.

CO TO ALE VLASTNĚ EKO - TERORISMUS JE ?
Jde vlastně o celkem nově vytvořený termín = Násilí v zájmu ekologie. Objevil se v první polovině 20.stol v USA = použití ,,teroristických" metod za účelem ochrany životního prostředí či práv zvířat. Dříve se výraz používal ve spojení lidí či společností, co ve velkém ničili životní prostředí.
Hranice mezi eko - terorismem, prostým poškozováním cizího majetku a společensky akceptovatelnou mírou protestu jsou ovšem vnímány rozdílně.

Vraťme se tedy k FBI a eko - terorismu. Krátce na to co před ním FBI varovala společnost, se dvě radikální ekologické organizace Animal Libration Front (ALF) a Earth Libration Front (ELF) dostaly do čela seznamu teroristických hrozeb v USA, který spisuje FBI. ALF a ELF jsou stále aktivní - stovky jejich útoků ročně způsobují škody v milionech dolarů avšak FBI neeviduje ani jeden případ ublížení na zdraví či vraždy. Zajímavá informace, když si vezmeme, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších teroristických hrozeb.

ANIMAL LIBERATION FRONT
ALF je hnutí radikálních ochránců zvířat zabívajících se přímými akcemi, které mají za cíl zabránit nebo alespoň snížit týrání či zneužívání zvířat. Hnutí bylo založenno r. 1972 brity Ronniem Leem a Cliffem Godmanem a rychle se rozšířilo po světě.
Aktivisté se věnují osvobozování zvířat ze zařízení, kde dochází k zabíjení a zneužívání zvířet. Mimo jiné je také součástí akcí získávání fotografických a filmových svědectví o praktikách a způsobu zacházení se zvířaty. A způsobení hmotných či finančních ztrát těm, kteří zvířata zabíjejí, týrají nebo na nich vydělávají.
HLAVNÍM CÍLEM ALF je zachránit tolik životů, kolik je možné. ALF se zásadně vyhýbá jakémukoliv ublížení člověku či zvířeti.
 • více než 200 aktivistů Alf bylo uvězněno
 • několik stovek bylo odsouzeno k vysokým pokutám
 • mnozí byli perzekuováni
Právě proto jsou akce ALF ilegální a aktivisté pracují anonymně jako jednotlivci, maximálně v malých skupinkách.

EARTH FIRST !
Je radikální ekologická organizace, která se objevila r. 1979 ve Spojených státech jako jakási reakce na nespokojenost s výsledky prací ostatních ekologicikých organizací. Brzy se její myšlenky rozšířily po světě. Mezi taktiky pro ochranu životního prostředí EF jsou zahrnuty legální procesy a kampaně vedené ve spolupráci s ostatními skupinami, přes demonstraace, happeningy až po přímé akce proti majetku. Nikdy se však nedopouští žádného násilí na zvířatech ani na lidech.

Co myslíte vy, jsou tyto organizace vážně takovou teroristickou hrozbou pro společnost ? Nebo jsou jen znepříjemněním společností profitujících na týrání zvížat a trnem v oku státu, protože se jedná o nestátní tedy svobodně a samostatně fungující organizace ? Já se přikláním k té druhé verzi.

EKOLOGICKÉ ORGANIZACE V ČR ( Tyto organizace se od radikálnějších organizací jako ALF a ELF ,které jsou považovány za eko - teroristické, distancují )

GREENPEACE
Cílem je ochrana a zachování životního prostředí. Podle svých slov jsou organizací apolitickou a finančně nezávislou na vládách a korporačním světě.

Soustřeďuje se na :
 • vybíjení mláďat tuleňů pro kůži
 • lov velryb
 • problematika jaderných elektráren
 • ukládání radioaktivního odpadu do oceánů
 • kácení deštných pralesů
atd.

HNUTÍ DUHA
Česká nevládní organizace

Soustřeďuje se na :
 • ochranu životního prostředí a související legislativu
 • snaží se prosadit ekologická řešení, která by měla pomoci zajistit zdravější a čistější prostředí
 • jednání s úředníky a politiky
 • připravuje zákony
atd.

DĚTI ZEMĚ


Tento článek jsem napsala na základě informací sehnaných z různých internetových stránek, z článku z časopisu A-kontra a z toho co jsem sama věděla. Myšlenka tohoto článku je v tom, že se po celém světě děje spousta nespravedlností a špatností nejen na zvířatech a přírodě, ale i na lidech. A když proti těmto křivostem vystoupíte jste ihned označeni státem za nepřizpůsobivé a možná i za nebezpečné šílence. Proto lidé raději mlčí a nechávají vše ,tak jak je. Zvířata se sama hájit nedokáží a lidé se hájit raději nechtějí. Ale kdo se za nás postaví, když ne my sami ?